PD AUDIO

Artboard 1 copy 8

 PD Audio Fuse  מתמחה בייצור נתיכים אודיו יוצאי דופן.

בעולם האודיו יש להתיחייס לכל רכיב ורכיב במערכת על מנת למקסם את התוצאה לגבוהה ביותר שניתן להפיק .

נתיכי אודיו חוץ מלהגן על ציוד יקר ערך שזה לעצמו חשוב ,יש גם השפעה ישירה על הדינקמיה וריצפת הרעש.

המוצרים נעשיים בעבודת יד באנגליה!

 

 PD Audio Fuse  מתמחה בייצור נתיכים אודיו יוצאי דופן.

בעולם האודיו יש להתיחייס לכל רכיב ורכיב במערכת על מנת למקסם את התוצאה לגבוהה ביותר שניתן להפיק .

נתיכי אודיו חוץ מלהגן על ציוד יקר ערך שזה לעצמו חשוב ,יש גם השפעה ישירה על הדינקמיה וריצפת הרעש.

המוצרים נעשיים בעבודת יד באנגליה!

whatsapp